ماه: آگوست 2021

Posted in شرط بندی

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک حتی بازیکنان حرفه اي ممکن اسـت در بلک جک اشتباهات فنی انجام دهند….

ادامه مطلب بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک
Posted in شرط بندی

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک ممکن اسـت یک بازیکن واقعی بلک جک با خواندن این مقاله حيرت زده شود….

ادامه مطلب رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک
Posted in شرط بندی

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید مهم نیست کـه چقدر در بلک جک مهارت دارید. اشتباهاتی وجوددارد کـه می‌تواند شـما…

ادامه مطلب بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید
Posted in شرط بندی

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک حتی بازیکنان حرفه اي ممکن اسـت در بلک جک اشتباهات فنی انجام دهند….

ادامه مطلب بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک
Posted in شرط بندی

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک ممکن اسـت یک بازیکن واقعی بلک جک با خواندن این مقاله حيرت زده شود….

ادامه مطلب رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک
Posted in شرط بندی

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید مهم نیست کـه چقدر در بلک جک مهارت دارید. اشتباهاتی وجوددارد کـه می‌تواند شـما…

ادامه مطلب بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید
Posted in شرط بندی

مهمترین آداب تقلبی – نکات ارزشمند بازی مهیج تاس

مهمترین آداب تقلبی – نکات ارزشمند بازی تاس برای لذت بردن از جلسه تاس، باید بیشتر از پرتاب کردن تاس توجه کنید. در این جا…

ادامه مطلب مهمترین آداب تقلبی – نکات ارزشمند بازی مهیج تاس
Posted in شرط بندی

مهمترین آداب پوکر و روش های برنده شدن چگونه است ؟

مهمترین آداب پوکر – مانند بهترین بازی کنید! پوکر یک علاقه جهانی با دکوراسیون خاص اسـت. این بازی طرفداران زیادی دارد. در این جا با…

ادامه مطلب مهمترین آداب پوکر و روش های برنده شدن چگونه است ؟
Posted in شرط بندی

مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری

مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری رولت مبتنی بر شانس اسـت ؛ اما روش هاي ثابتی دارد کـه باید رعایت شود. در این…

ادامه مطلب مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری